שיחה עם מומחים:
1800-80-81-82
           צור קשר
 
 

מדיניות שמירת פרטיות וסודיות

במידע האישי אשר יסופק מרצונו של המבקר באתר, נעשה שימוש פנימי אך ורק לשם מתן תשובה לשאלה של המבקר. בנק יוניסייבאינו מוכר, סוחר או משכיר מידע אישי המסופק על ידי מבקרינו.

יוניסייב בע"מ מחויב לשמירת פרטיותכם ברשת. נא קראו את מדיניות שמירת הפרטיות והסודיות שלהלן, על מנת להיות מודעים לאופן הטיפול במידע האישי אשר סופק או יסופק על ידיכם. מדיניות זו עשויה להשתנות מעת לעת, אנא חיזרו וקראו לעיתים. 


מסירת מידע אישי באמצעות האתר

יוניסייב בע"מ אוספת מידע ושומרת אותו במאגריה. מידע הנאסף על-ידה מהמשתמשים באתר שהינו בעל אופי אישי כגון שם, כתובת, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך או כל מידע אחר שהתבקש ו/או הנדרש לצורך רכישת שירות, נאסף רק כאשר המבקר/המשתמש באתר בוחר לספק מידע אישי כאמור, מרצונו החופשי או כאשר המידע דרוש לשם עריכת הסכם מחייב כגון פוליסת ביטוח בין החברה הרלוונטית מיוניסייב בע"מ לבין המבקר/משתמש באתר, או לשם בירור פרטים ו/או מידע נוסף על-פי בקשתו של המבקר/המשתמש לפני כניסתו להסכם מחייב עם החברה הרלוונטית מיוניסייב בע"מ או אם יוניסייב בע"מ עורכת סקר מקוון על בסיס התנדבותי.

 

יוניסייב בע"מ תשמור על סודיות המידע בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981

כל מידע שיימסר על ידי המבקרים באמצעות האתר איחוד רשת סוכנויות בע"מ, לרבות במסגרת הרישום לקבלת שירותים באמצעות האתר ו/או בעת בקשה לקבלת מידע ו/או הצעות על מוצרים ו/או שירותים של איחוד רשת סוכנויות בע"מ, יימסר מרצונו ומהסכמתו המלאה של המבקר ויהווה הסכמה ברורה מצידו ליוניסייב בע"מאו למי מטעמה להשתמש בפרטים שמסר, בכפוף להוראות כל דין, לרבות הסכמה שתימסר לקבל דברי דואר בין בדואר רגיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת. הסכמת מבקר שתימסר למשלוח תכנים שיווקיים באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר (SMS) כפופה, בין היתר, להוראות תיקון מס' 40 של חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008. 

 

המידע שיוניסייב בע"מ אוספת מהמבקרים באתר מיועדת למתן שירות ולטיפול שוטף במוצרי יוניסייב בע"מ שרכשו המבקרים וכן ליצירת קשר בהזמנה להציע הצעות לרכישת כיסויים ביטוחיים ומוצרים או שירותים פיננסיים מטעם איחוד רשת סוכנויות בע"מ, לדיוור ישיר, לצורך עיבודים סטטיסטיים, לפילוח ומיקוד שיווקי, למטרות שיפור ו/או שינוי השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו וכן לצורך טיפול בתביעות. כמו כן, המידע יימסר לצורך עיבודו, אחסונו ו/או לשם השלמת השימושים כאמור וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. המידע אשר נאסף באתר הנו על ידי יוניסייב בע"מ ולשימושה. אם המבקר לא יהיה מעוניין לקבל מידע על מוצרים ושירותים אשר לדעת יוניסייב בע"מ עשויים לעניין אותו, יהיה באפשרותו לבחור בכל עת באפשרות הסרה מרשימת התפוצה בעת קבלת המידע כאמור.בטיחות וסודיות

יוניסייב בע"מ עושה כל שביכולתה כדי להגן על שמירת סודיות הנתונים שנמסרו על-ידי הלקוחות, תוך שימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות.

אבטחת המידע באתר יוניסייב בע"מ בכל הקשור למידע אישי שבאתר נועדה להבטיח זיהוי הלקוח והצפנה של נתוני הזיהוי המועברים בתהליך. לאור כך, לפני קבלת שירותים הכרוכים במידע אישי תתבקש לציין פרטי זיהוי אישיים כתנאי לקבלת השירות.

ההתקשרות בין תוכנת הדפדפן של הלקוח ובין שרת יוניסייב בע"מ מוצפן ומאובטח בשיטות הצפנה סבירות התואמות את הסטנדרטים הנהוגים באתרי האינטרנט אשר מטרתם למנוע מהמידע המועבר להיחשף לעיני מבקרים אחרים ברשת האינטרנט.

יוניסייב בע"מ עושה שימוש בטכנולוגיה של סביבה מאובטחת מתקדמת ובהתאם לכך שרת יוניסייב בע"מ אינו מחובר ישירות אל האינטרנט אלא מבודד ממנו באמצעות מספר שכבות הגנה.

יוניסייב בע"מ מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה כדי לספק ללקוחותיה את ההגנה הטובה ביותר האפשרית מפני חדירה או פריצה. עם זאת אין ביכולתה של יוניסייב בע"מ לאבטח את מערכות המידע והתקשרות אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע הנמסר על-ידי המבקרים באתר. יוניסייב בע"מלא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ"ל הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים.

 

שימוש בססמאות

במידה ולצורך רכישת שירות ניתן לי שם וססמה הנני מתחייב כי הססמה ושם המשתמש שניתנו לי לצורך רישיון הגישה למאגרי הנתונים ניתנו לי לצורך שימושי האישי בלבד ואין לי כל זכות העברה של רישיון הגישה ללא הרשאה מראש של חברת יוניסייב בע"מ.

 

אמצעי זהירות כנגד הונאות באינטרנט

.

 להלן שורה של כללים והמלצות שיסייעו לך לשמור ולהגן על הפרטים המשמשים אותך בגלישה לאתר איחוד רשת סוכנויות בע"מ:

• מומלץ להקליד את כתובת אתר יוניסייב בע"מ באופן ישיר ולא להיכנס לאתר על-ידי לינקים.

• יש לבחון היטב את הודעות הדוא"ל המפנות לאתרי יוניסייב בע"מ ולוודא שאכן נשלחו על-ידי הגורמים המוסמכים באיחוד רשת סוכנויות בע"מ.

 

בין הסימנים המעידים להודעות לא אמינות:

• הודעות דוא"ל המבקשות במפורש שליחת פרטי הזדהות בדוא"ל.

• הודעות שיש בהן נימה של דחיפות, המאיצות בלקוח למסור/לעדכן את פרטייך ברישומי יוניסייב בע"מ(בדוא"ל או דרך אתר יוניסייב בע"מ תוך איום בפגיעה בשירות במידה ולא תמלא את הדרישה.

הודעות שיש בהן שגיאות כתיב (שגיאות אלה עוזרות להודעות לעקוף מנגנוני סינון תכנים, הקיימים בדרך כלל בחברות גדולות).

בשום מקרה, אין לשלוח בדוא"ל פרטים אישיים (שם משתמש, ססמאות, מספר כרטיס אשראי וכו') לאף גורם, גם אם הוא מזדהה כמגדל או מזוהה עמו.

בכל כניסה לאתר דרך קישור המופיע בהודעת הדוא"ל, יש לוודא שאכן הגעת לאתר יוניסייב בע"מ באינטרנט שכן בפעולות הונאה משתמשים באתרים מתחזים, הנראים כהעתק מדויק של אתר חברת הביטוח הרשמית.

במידה והודעת דוא"ל נראית חשודה, אין ללחוץ על הקישורים המופיעים בה.

אם מתעורר חשד כלשהו לגבי הודעת דוא"ל שקיבלת מקבוצת מגדל, יש להודיע מידית למוקד התמיכה.

 

כללי

יוניסייב בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות. עדכונים כאלה יפורסמו באתר ויקבלו תוקף מחייב תוך שבוע ממועד פרסומם הראשון.

 

לתשומת לבך

אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של אתר זה או ממדיניות זו, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר זה. אם אינך משתמש בהצפנה ואין בידיך חתימה אלקטרונית מאושרת ומאובטחת (על-פי דרישות חוק חתימה אלקטרונית) הינך מתבקש שלא לעשות שימוש בתקשורת אי-מייל איתנו בכל נושא סודי, זאת בכדי להגן על פרטיותך וסודיות התקשורת עמנו.

אנו מודים לך על תשומת לבך והבנתך.


איזה מידע פרטי מזהה אוסף יוניסייב בע"מ מלקוחותיו 

מהם cookies וכיצד שימור יוניסייב בע"מ משתמש בהם 


איזה שימוש עושה יוניסייב בע"מ במידע שנאסף מהלקוח 

מי אוסף את המידע 

את מי משתף יוניסייב בע"מ במידע 

כיצד שומרת יוניסייב בע"מ על המידע הפרטי, הפיננסי והבריאותי של הלקוח 

אילו אמצעי זהירות נוקטת במק החיים כדי למנוע אבדן, שינויים או שימוש לרעה במידע הנאסף מהלקוח 

מה עוד כדאי לדעת על שמירת פרטיות 

גילוי מלא על ידי יוניסייב בע"מ


איזה מידע פרטי מזהה אוסף יוניסייב בע"מ מלקוחותיו?

יוניסייב בע"מ אוסף מידע מהאתר בכמה דרכים. חלק מהמידע הפרטי נאסף כאשר אתם נרשמים. במהלך ההרשמה אנו שואלים לשמכם, כתובתכם, מספר הטלפון שלכם ופרטי כרטיס האשראי. מרגע שנרשמתם, אנחנו מזהים אתכם על ידי מס' לקוח, אותו אתם מקבלים בעת הרשמה. כך אתם יכולים להפיק תועלת מהשירות שאנו מספקים לכם.


בנוסף לשאלות הנשאלות בעת הרישום לשירות, אנו עשויים לשאול אתכם שאלות נוספות במועדים אחרים. לדוגמה, כאשר אתם עונים על שאלות בסקרים אותם אנו עורכים, או כאשר אתם מדווחים לנו על תקלה או בעיה באתר או בשירות שאנו מספקים לכם. כאשר אתם יוצרים אתנו קשר, אנו עשויים לשמור את ההתכתבות בינינו. בכל מקום שבו יוניסייב בע"מ אוסף מידע פרטי, אנו עושים את מרב המאמצים לכלול קישור לדף זה.

לראש העמוד

מהם cookies וכיצד יוניסייב בע"מ משתמש בהם?

כחלק מהשרות האישי המוצע לכם, אנו שומרים מידע תוך שימוש בעוגיות (cookies). עוגייה היא פריט מידע קטן הנשלח לדפדפן שלכם משרת הרשת ונשמר על הדיסק הקשיח של המחשב שלכם. כאשר אתם מתבקשים לבצע login או כאשר אתם מעדכנים נתונים במקומות שונים באתר, מתבצע השימוש בעוגייה.

אנו עושים שימוש בעוגיות על מנת:

  • להזכיר לנו מי אתם ולתת לנו אפשרות להיכנס למידע אודותיכם, הקיים כבר אצלנו במערכת המידע, כדי לתת לכם שירות אישי. העוגייה נוצרת כאשר אתם נרשמים או נכנסים לאתר לאחר ההרשמה, והיא מתעדכנת כאשר אתם יוצאים מהאתר.
  • למדוד את דפוסי הגלישה שלכם באתר שלנו ואילו דפים מעניינים אתכם. אנחנו משתמשים במידע הזה כדי לשפר את חווית הגלישה שלכם באתר.

הודעות הנשלחות על ידי יוניסייב בע"מ כוללות את כתובת ה- IP בראש ההודעות.

לראש העמוד

איזה שימוש עושה יוניסייב בע"מ במידע שנאסף מהלקוח?

המטרה העיקרית של יוניסייב בע"מ בבקשת מידע אישי היא לספק למבקרים התנסות ברמה המרבית באתר שלנו.

יוניסייב בע"מ משתמש במידע על הדמוגרפיה, שטחי העניין והמנהגים כפי שנמסרים לנו על ידיכם, על מנת להבין טוב יותר את הצרכים ולתת שירות טוב יותר למבקרים. בדיקת המידע נעשית מעת לעת ואנו עשויים לשתף במידע, כמובן ללא כל זיהוי של פרטי הלקוחות, את משרדי הפרסום ויחסי הציבור של יוניסייב בע"מ.

לראש העמוד

מי אוסף את המידע?

כאשר הנכם מבקרים באתר יוניסייב בע"מ ומתבקשים למסור מידע אישי, הנכם משתפים במידע אך ורק את יוניסייב בע"מ, אלא אם כן מצוין במפורש אחרת. במידה שישותף במידע האישי גוף חיצוני כל שהוא ? תיודעו על כך לפני כן ובמידה שתסרבו ותבחרו שלא לקבל את השירות הפרטני לשמו נדרשת העברת המידע האישי ? לא יועבר המידע.

נא היו מודעים כי גופים המפרסמים באתר יוניסייב בע"מ או כל גוף אשר יש לו קישור באתר שלנו, יכול לבקש מכם מידע אישי ובמקרה שמידע כזה יינתן על ידיכם - אין לכך כיסוי בהתחייבות יוניסייב בע"מ לשמירה על הפרטיות.

לראש העמוד

את מי משתף יוניסייב בע"מ במידע? 

ככלל, יוניסייב בע"מ לא יחשוף דבר מהמידע האישי המזהה למעט אם בידי יוניסייב בע"מ אישור לכך מכם, למעט בנסיבות חריגות, למשל כאשר אנו מאמינים בתום לב כי הדבר נדרש על פי החוק או בנסיבות המפורטות להלן, המסביר כמה מאותן נסיבות בהן עלול המידע להיחשף. 

  • שותפים עסקיים ונותני חסות: יוניסייב בע"מ עשוי לחשוף לשותפים עסקיים ונותני החסות שלה את כל המידע האישי של מבקריו או חלק ממנו, אך במקרה כזה לא ייעשה הדבר מבלי שהתקבלה לכך הסכמתכם מראש, לפני איסוף המידע או לפני העברתו.
  • כאשר נדרש על ידיכם מידע נוסף ממפרסמינו ומנותני החסות שלנו ? הדבר מהווה אישור להסכמתכם להעברת המידע האישי הנדרש (בדרך כלל רק כתובת ה- email) לשם מתן המידע שהתבקש.
  • אחרים: יוניסייב בע"מ עשוי לחשוף מידע על חשבונות לקוחותיו, במקרים המיוחדים בהם יש לנו סיבה להאמין שחשיפת המידע חיוני לזיהוי, יצירת קשר, או תביעה עקב הפרת תנאי או שירותי יוניסייב בע"מ או עלול לגרום לפגיעה בזכויות או ברכוש יוניסייב בע"מ (בארץ ובעולם), פגיעה בלקוחות נק החיים האחרים, או כל מי שעלול להיפגע מההפרה לעיל. כמו כן, מידע עלול להיחשף על ידי יוניסייב בע"מ במקרים בהם מאמין יוניסייב בע"מ בתום לב כי הדבר מחויב על פי החוק, או מסיבה אחרת שמחויב הדבר לקיום השירותים, לשיפור השירות והמוצרים שלנו.

לראש העמוד

כיצד שומר יוניסייב בע"מ על המידע הפרטי, הפיננסי והבריאותי של הלקוח? 

השמירה על המידע הפרטי, הפיננסי והבריאותי של הלקוחות חשוב לנו. כמו עם כל מידע אחר ? לעולם לא נמכור מידע כזה על לקוחותינו.

עצם הידיעה על העדפותיכם בכל הקשור לשירותינו, עשויה לסייע לנו להציע לכם מידע טוב ורלבאנטי יותר. כמו כל מידע אישי, לא יועבר המידע לצדדים שלישיים ללא הסכמתכם מראש. מידע סטטיסטי על המבקרים וגלישתם באתרנו, עשויה להיות מועברת, אך ללא כל מידע אישי מזהה.

לתשומת לבכם, במקומות מסוימים באתר, בהם מתחייבת נתינת פרטי כרטיסי אשראי ? המידע מועבר כאשר הוא מוצפן על פי התקן.

לראש העמוד

אילו אמצעי זהירות נוקט יוניסייב בע"מ כדי למנוע אבדן, שינוי או שימוש לרעה במידע הנאסף מהלקוח?

כאשר יוניסייב בע"מ מחזיק במידע אישי, הוא פועלת לעמידה בתנאי מדיניותה לשמירת פרטיות וסודיות. למרבה הצער, אין לעולם ביטחון מלא בכך שמידע המועבר ברשת האינטרנט לא יגיע לצד שלישי. לפיכך, התחייבותנו ומדיניותנו לשמירת פרטיות וסודיות חלה רק על האתר שלנו ועל המידע האישי שלכם מרגע שהתקבל באתר.

לראש העמוד

מה עוד כדאי לדעת על שמירת פרטיות?

היו מודעים לכך, כי כל אימת שאתם מתבקשים לחשוף מידע אישי שלכם ברשת האינטרנט, למשל: בפורומים, בצ'אטים ובמשלוח email, עלולים אחרים לעשות שימוש במידע שהעברתם, או בקיצור: כאשר הנכם מעבירים מידע אישי ברשת שלכלל יש נגישות אליו, אתם עלולים לקבל הודעות אנונימיות מאחרים.

בסופו של דבר, אתם בלבד אחראים לשמירת המידע האישי שלכם, ססמאותיכם וכיוצא בזה.

לראש העמוד


 חיסכון להשכלה גבוהה, חיסכון להון עצמי לדיור.לראש הדף    

בקרו אותנו
יוניסייב בע"מ
יוניסייב בע"מ חיסכון לדירה ולהשכלה גבוהה
שאלות נפוצות ותשובות להתחיל להרוויח
הצטרפו היום

צור קשרמפת האתר   תנאי שימוש   שלח לחבר   הערות לאתר   צור קשר

יוניסייב בע"מ, ת.ד. 65151 תל-אביב 61650.   ⋅ כל הזכויות שמורות © 2019

 חברת יוניסייב בע"מ והמועדון הצרכני - חברתי מצויים בהקמה ויחלו לפעול בקרוב למענכם ההורים ולמען קורת הגג וההשכלה הגבוהה של ילדיכם... מיקי שחם